FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH


O nas


Nasze cele: • Rozwijanie form treningu rozwoju osobistego • Rozwijanie i promowanie przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej, celem pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych • Prowadzenie badań z obszarów rynku pracy, polityki społecznej, ekonomii • Badanie i wprowadzanie nowych programów dydaktycznych, w tym uwzględniających nowe technologie oraz podnoszenie jakości istniejących • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo • Budowanie partnerstw na rzecz integracji społecznej i zawodowej • Działanie na rzecz powiązania oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz wprowadzanie nowych form uczenia • Zmniejszanie dysproporcji w jakości i dostępie do edukacji • Wspieranie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: szkolenia, seminaria, warsztaty, wyjazdy rehabilitacyjne, doradztwo.


Dane firmowe


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Adres: Piękna 15/4300-549 Warszawa

NIP: 5291788827


Adres korespondencyjny


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Tel: skrzydlica@gmail.com


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 ______   ___         ___  
 /_  _//  / _ \\   ___   / _ \\ 
 `-| |,-  / //\ \\  /  || / //\ \\ 
  | ||  | ___ || | [] || | ___ ||
  |_||  |_|| |_||  \__ || |_|| |_||
  `-`'  `-`  `-`   -|_|| `-`  `-` 
             `-`