FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH


O nas


Nasze cele: • Rozwijanie form treningu rozwoju osobistego • Rozwijanie i promowanie przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej, celem pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych • Prowadzenie badań z obszarów rynku pracy, polityki społecznej, ekonomii • Badanie i wprowadzanie nowych programów dydaktycznych, w tym uwzględniających nowe technologie oraz podnoszenie jakości istniejących • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo • Budowanie partnerstw na rzecz integracji społecznej i zawodowej • Działanie na rzecz powiązania oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz wprowadzanie nowych form uczenia • Zmniejszanie dysproporcji w jakości i dostępie do edukacji • Wspieranie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: szkolenia, seminaria, warsztaty, wyjazdy rehabilitacyjne, doradztwo.


Dane firmowe


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Adres: Piękna 15/4300-549 Warszawa

NIP: 5291788827


Adres korespondencyjny


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Tel: skrzydlica@gmail.com


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 __  _  __  __  _  _   ___  
| || | || \ \\/ // | \ / ||  / _ \\ 
| '--' ||  \ ` // | \/ || | / \ || 
| .--. ||  | ||  | . . || | \_/ || 
|_|| |_||  |_||  |_|\/|_||  \___// 
`-` `-`   `-`'  `-` `-`  `---`